Aktuality

02.11.2022
Došlo k ukončení rekonstrukce budov
15.06.2022
V letošním roce započala rekonstrukce hlavní budovy a přilehlých hal.
20.12.2021
Všem zákazníkům a obchodním partnerům přejeme hezké vánoční svátky a hodně  úspěchů v novém roce 2022
25.10.2017
Naše společnost získala Certifikáty shody pro řadu MEDIUS a MAJOR, u kterých bylo provedeno posouzení shody vzorků výrobků se základními požadavky na výrobek ve smyslu mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí pro dopravu železniční RID, silniční ADR. Tyto nádoby lze označovat mezinárodně platným UN kódem.
30.08.2017
Provedli jsme přístavbu výrobní haly, kdy jsme vytvořili nový skladovací, manipulační a expediční prostor.
Tímto jsme zjednodušili manipulaci s hotovými výrobky a časově zkrátili jejich expedici.
10.03.2017
Pozvánka na valnou hromadu společnosti
YANNICK a.s.
identifikační číslo: 268 48 449
se sídlem Šenov u Nového Jičína, Dukelská 76, PSČ 742 42,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3139
 (dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti YANNICK a.s. v souladu s ustanovením § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) svolává řádnou valnou hromadu této společnosti a oznamuje s tím spojené následující údaje:

Termín konání valné hromady:
- 20.4.2017 od 14,00 hodin
 
Místo konání valné hromady:
- Notářská kancelář Mgr. Svatavy Trčkové, 
Nový Jičín, Štefánikova 2086/12, PSČ 741 01
Program valné hromady:
1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2) Volba orgánů valné hromady.

3) Rozhodnutí o změně stanov a podřízení se zákonu  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  jako celku.
Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o tom, že se společnost YANNICK a.s. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon          o obchodních korporacích) jako celku a zároveň schvaluje úplné znění stanov společnosti, kterými se nahrazují původní stanovy společnosti.

Zdůvodnění: Společnost se rozhodla, že změní stanovy v souladu se zákonem                          o obchodních  korporacích a současně se tomuto zákonu podřídí. Návrh stanov je přílohou této pozvánky.

4) Odvolání členů představenstva.
Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce členů představenstva Ing. Vladimíra Jeřábka, Ing. Pavla Tomčalu a Marie Zhasilová
Zdůvodnění: Valná hromada odvolává z funkce členy představenstva, když se blíží konec jejich funkčního období.

5) Volba členů představenstva, případně hlasování o případném nesouhlasu dle ust. § 442 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Uvedení upozornění ve smyslu ust. § 442 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):
Pan Ing. Vladimír Jeřábek výslovně upozorňuje na skutečnost, že je k dnešnímu dni zapsán v obchodním rejstříku jako jednatel společnosti YANNICK – Form s.r.o., IČ: 277 87 761, jako jednatel společnosti YANNICK -Plast s.r.o., IČ:  277 77 294 a jako jednatel společnosti BIOMASS CZ s.r.o. „ v likvidaci“, IČ: 268 20 609.
Pan Ing. Pavel Tomčala výslovně upozorňuje na skutečnost, že je k dnešnímu dni zapsán v obchodním rejstříku jako jednatel společnosti YANNICK -Plast s.r.o., IČ:  277 77 294, jako jednatel společnosti KEELER, s.r.o., IČ: 289 93 586, jako jednatel společnosti DESPILOR REAL, s.r.o., IČ: 248 46 376, jako jednatel společnosti MALLOPUS REAL, s.r.o., IČ: 248 42 150, a jako konkurzní správce společnosti WOJTOŇ KOVEX, spol. s r.o. „v likvidaci“, IČ: 465 77 424.

Návrh usnesení:
Valná hromada volí do funkce členů představenstva společnosti YANNICK a.s. , tyto osoby:
- Ing. Pavel Tomčala, narozený 26.2.1963, bydliště: Ostrava, Bělský les, Zdeňka Chalabaly 3006/3, PSČ 70030,
- Ing. Vladimír Jeřábek, narozený 27.2.1963, bydliště shodné s adresou místa trvalého pobytu: Suchdol nad Odrou, Za nádražím 297, PSČ 742 01,
Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby Ing. Vladimír Jeřábek byl nadále jednatelem společnosti YANNICK – Form s.r.o., IČ: 277 87 761, jednatelem společnosti YANNICK -Plast s.r.o. a jednatelem společnosti BIOMASS CZ s.r.o. „ v likvidaci“, IČ: 268 20 609.
Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby Ing. Pavel Tomčala byl nadále jednatelem společnosti YANNICK -Plast s.r.o., IČ:  277 77 294, KEELER, s.r.o., IČ: 289 93 586, jednatelem společnosti DESPILOR REAL, s.r.o., IČ: 248 46 376, jednatelem společnosti MALLOPUS REAL, s.r.o., IČ: 248 42 150. Zároveň valná hromada bere na vědomí, že, je pan Ing. Pavel Tomčala konkurzním správcem společnosti WOJTOŇ KOVEX, spol. s r.o. „v likvidaci“, IČ: 465 77 424.

Zdůvodnění: S ohledem na návrh na odvolání všech členů představenstva, se navrhuje volba členů představenstva, přičemž členové pan Ing. Vladimír Jeřábek  a pan Ing. Pavel Tomčala jsou do své funkce opakovaně navrhováni, když s výkonem jejich funkce je společnost spokojena. V souladu s požadavky ust. § 442 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je uvedeno upozornění. Je však možné, že návrh na volbu členů představenstva bude ještě změněn přímo na valné hromadě


6) Odvolání členů dozorčí rady.
Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady Ing. Věru Jeřábkovou a PhDr. Olgu Konvičkovou.
Zdůvodnění: Valná hromada odvolává z funkce člena členů dozorčí rady Ing. Věru Jeřábkovou a PhDr. Olgu Konvičkovou, kterým se blíží konec jejich funkčního období.

7) Volba nových členů dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada volí nové členy dozorčí rady.
Zdůvodnění: S ohledem na návrh na odvolání všech členů dozorčí rady, kterým se blíží konec jejich funkčního období, se navrhuje volba členů dozorčí rady. Osoby, které budou navrženy jako noví členové dozorčí rady dosud nejsou známy.

8) Schválení smlouvy o výkonu funkce
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ve smyslu ust. § 59 odst. 2 zákona                              o obchodních korporacích smlouvy o výkonu funkce, které budou uzavřeny s členy představenstva a s členy dozorčí rady.
Zdůvodnění: S ohledem na novou právní úpravu v zákoně o obchodních korporacích je potřeba schválit jiná plnění ve prospěch členů orgánu obchodní korporace ve smyslu ust. § 61 zákona o obchodních korporacích a smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s  členy orgánů společnosti.

9) Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.8.2015 do 31.7.2016
    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období

10) Závěr.

Návrh úplného znění stanov je k náhlednutí zdarma v sídle společnosti v období od 17.3.2017 do 20.4.2017 včetně, zároveň je přílohou pozvánky.

V Šenově u Nového Jičíně dne 10.3.2017


……………………………………                                      ……………………………………
Ing. Vladimír Jeřábek                                                           
předseda představenstva                           
společnosti YANNICK a.s.

 Ing. Pavel Tomčala
člen představenstva
společnosti YANNICK a.s.
05.01.2017
Nádoby na medicinální odpad kompletní řady MAJOR prošly úspěšně certifikací a posouzením shody dle ADR 6.1.5.3, kdy platnost tohoto certifikátu je stanovena do 22.12.2019.
20.12.2016
Všem zákazníkům a obchodním partnerům přejeme hezké vánoční svátky a hodně  úspěchů v novém roce 2017
24.08.2016
Ve spolupráci s ředitelem soutěže Král vín České republiky Brankem Černým jsme připravili Duhový set, který je určen pro všechny milovníky vín.
Tento set obsahuje 14 ks nálevek se zátkou ve čtyřech provedeních, tak aby jej bylo možno použít na všechny druhy láhví.
Nálevka zabraňuje nechtěnému stékání vína po láhvi a současně dochází k provzdušnění vína.
Pro snadné sundání nálevky slouží vytahovák, který je součástí tohoto balení.
03.05.2016
Králi vín České republiky a jeho zakladatel Branko Černý používá při akcích Turné Krále vín a Den v růžovém nálevky, které tomuto známému a oblíbenému propagátorovi vína a kvalitní gastronomie dodává naše společnost.
29.03.2016
Proběhla úspěšná recertifikace nádob na medicinální odpad řady MINOR, které jsou určeny pro sběr nebezpečného klinického odpadu v místě jeho vzniku, který náleží do třídy 6.2 dle ADR.
21.12.2015
Všem zákazníkům a obchodním partnerům přejeme hezké vánoční svátky a hodně  úspěchů v novém roce 2016
21.05.2015
Proběhla certifikace yannick boxů řady Oval 375ml normou ČSN EN ISO 23907(85 4002) centrem pro informace a mechanické testování obalů CIMTO s.p. Číslo certifikátu je CZ/CIM-C/36-15
07.05.2015
Proběhla certifikace yannick boxů řady MEDIUS a MAJOR normou ČSN EN ISO 23907(85 4002) centrem pro informace a mechanické testování obalů CIMTO s.p. Číslo certifikátu je CZ/CIM-C/29-15 a CZ/CIM-C/42-15
16.02.2015
Technická komise ISO/TC 84 ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 205 zpracovali dokument EN ISO 23907:2012 Ochrana před poraněním ostrými předměty-Požadavky a metody zkoušení-Obaly na ostré předměty.
Tato předloha se stala v březnu 2013 Českou technickou normou ČSN EN ISO 23907 a naše společnost může konstatovat, že nádoby řady MINOR, MEDIUS, MAJOR a AUXIT, které má ve svém výrobním programu, splňují požadavky této normy.
04.12.2014
Naše společnost má nádoby na medicinální odpad pod obchodní značkou YANNICK BOXy certifikované u dvou certifikačních společností od objemu 0,5 do 10 litrů. Přesto jsme se rozhodli udělat si vlastní test kvality našich nádob. Vložili jsme do nádob závaží o hmotnosti více jak 200 %      ( ČSN norma hovoří o 150 % ) vyšší než je celková plnící hmotnost a pověsili jsme je za rukojeť na hodinu a za běžných teplotních podmínek na hák s váhou. Zátěžový test dopadnul dobře, rukojeť tento test vydržela a můžeme konstatovat, že naše nádoby splňují podmínky České technické normy - Obaly na ostré předměty – Pevnost rukojeti. Naše rukojeti jsou součástí nádob a jsou spalitelné včetně obsahu nádob ve specializovaných spalovnách a při jeho spalování se neuvolňují žádné životu a zdraví nebezpečné látky. Naše nádoby ekologicky nezatěžují životní prostředí a nevytvářejí žádný další druhotný odpad.
25.11.2014
Proběhla recertifikace yannick boxů řady AUXIT 1,25L  1,75L  2,25L  2,75L centrem pro informace a mechanické testování obalů CIMTO s.p. Číslo certifikátu je CZ/CIM-C/92-14
19.11.2014
Naše vinné nálevky používá Branko Černý pro akce s názvem Turné KRÁLE VÍN.
05.05.2014
Společnost IMET s.r.o., Praha, vydala Certifikát shody č. 41/14 pro řadu MAJOR nádob na medicinální odpad o objemu 4L, 5L, 6L, 8L, 10L a Certifikát shody č. 40/14 pro řadu MEDIUS nádob na medicinální odpad o objemu 1L, 1,5L, 2L, 2,5L, kdy bylo provedeno posouzení shody vzorku výrobků se základními požadavky na výrobek ve smyslu mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí pro dopravu železniční RID, silniční ADR, námořní IMDG – Code, leteckou IATA-DGR.
22.01.2014
Proběhla recertifikace yannick boxů řady Major 4L 5L 6L centrem pro informace a mechanické testování obalů CIMTO s.p. Číslo certifikátu je CZ/CIM-C/86-13
17.10.2013
Naše společnost získala oprávnění využívat ochrannou známku Český výrobek.
15.08.2013
Rozšířili jsme nabídku nádob na medicinální odpad o další objem a nový design Yannick box OVAL 375ml
08.03.2013
Naše nové stohovatelné pizza stojánky jsou praktickou pomůckou pro všechny výrobce a distributory hotové pizzy a slouží k zamezení přilnutí horního víka krabice na vlastní pizzu při přepravě k zákazníkovi.
Průměr talířku je 45 mm a je vhodný do krabic o výšce 30 mm.
Velmi výhodné ceny pro obchodní společnosti, které se zabývají tímto segmentem.
08.01.2013
Centrum pro informace a mechanické testování obalů – CIMTO s.p. vydalo certifikát číslo CZ/CIM-CO/80-12 na nádoby na medicinální odpad o objemu 1 a 1,5 a 2 a 2,5 L, které jsou určené k jednorázovému použití pro sběr nebezpečného klinického odpadu v místě jeho vzniku, který náleží do třídy 6.2 (ADR) a řadí se do číslic 13 Klinické odpady, které jsou přiřazeny k UN 3291.
14.11.2012
Rozrostla se nám nabídka nádob na medicinální odpad řady MAJOR a to o objem 10 L, která je nově zařazena do výrobního programu společnosti.
26.10.2012
Získali jsme oprávnění od NADAČNÍHO FONDU ČESKÝ VÝROBEK užívat na propagaci a prodej naších výrobků značku “ČESKÝ VÝROBEK”.
04.10.2012
Prvním realizovaným výstupem spolupráce s VŠB – TU Ostrava,  je nová upravená řada nádob na medicinální odpad pod názvem Yannick boxy – AUXIT, kterou najdete v oddíle VÝROBKY – ZDRAVOTNICTVÍ. Využívá stávajícího sortimentu nádob ve spojení s novým zvýšeným víkem a použitím většího víčka zvyšuje komfort obsluhy nádob.
13.09.2012
Naše společnost za účelem rozvoje stávajícího výrobního programu pro oblast zdravotnictví navázala spolupráci s VŠB - TU Ostrava, FAKULTA STROJNÍ. Smluvně se dohodla na spolupráci při vývoji a technickém řešením nové produktové řady nádob na medicinální odpad s originálním systémem zavírání a využitím nejnovějších poznatků v oblasti s nakládáním s odpady ve zdravotnictví.
20.06.2012
Provedli jsme úspěšnou recertifikaci BS EN ISO 9001:2008  u certifikační společnosti NQA, člena skupiny NICIEC Group Limited.
11.04.2012
Rozšířili jsme sortiment nádob Yannick boxů o objem 6L, které se používají pro uložení nebezpečného drobného odpadu včetně ostrých předmětů, který vznikl činností všech typů zdravotnických zařízení.
12.05.2010
Centrum pro informace a mechanické testování obalů CIMTO s.p. vydalo certifikát pro  nádoby na medicinální odpad, konstrukční typ YANNICK BOX. Číslo certifikátu je CZ/CIM-CO/59-10
16.03.2010
Centrum pro informace a mechanické testování obalů CIMTO s.p. vydalo certifikát pro  nádoby na medicinální odpad, konstrukční typ YANNICK BOX. Číslo certifikátu je CZ/CIM-CO/11-10