Aktuality

08.01.2013
Potvrzení certifikace nádob o objemu 1 – 1,5 – 2 – 2,5 L

Centrum pro informace a mechanické testování obalů – CIMTO s.p. vydalo certifikát číslo CZ/CIM-CO/80-12 na nádoby na medicinální odpad o objemu 1 a 1,5 a 2 a 2,5 L, které jsou určené k jednorázovému použití pro sběr nebezpečného klinického odpadu v místě jeho vzniku, který náleží do třídy 6.2 (ADR) a řadí se do číslic 13 Klinické odpady, které jsou přiřazeny k UN 3291.