Aktuality

05.05.2014
CERTIFIKÁTY SHODY

Společnost IMET s.r.o., Praha, vydala Certifikát shody č. 41/14 pro řadu MAJOR nádob na medicinální odpad o objemu 4L, 5L, 6L, 8L, 10L a Certifikát shody č. 40/14 pro řadu MEDIUS nádob na medicinální odpad o objemu 1L, 1,5L, 2L, 2,5L, kdy bylo provedeno posouzení shody vzorku výrobků se základními požadavky na výrobek ve smyslu mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí pro dopravu železniční RID, silniční ADR, námořní IMDG – Code, leteckou IATA-DGR.