Aktuality

13.09.2012
Spolupráce s VŠB - TU Ostrava, FAKULTA STROJNÍ

Naše společnost za účelem rozvoje stávajícího výrobního programu pro oblast zdravotnictví navázala spolupráci s VŠB - TU Ostrava, FAKULTA STROJNÍ. Smluvně se dohodla na spolupráci při vývoji a technickém řešením nové produktové řady nádob na medicinální odpad s originálním systémem zavírání a využitím nejnovějších poznatků v oblasti s nakládáním s odpady ve zdravotnictví.