Aktuality

05.01.2017
Úspěšná recertifikace nádob na medicinální odpad řady MAJOR

Nádoby na medicinální odpad kompletní řady MAJOR prošly úspěšně certifikací a posouzením shody dle ADR 6.1.5.3, kdy platnost tohoto certifikátu je stanovena do 22.12.2019.