Aktuality

25.10.2017
Certifikáty shody pro řadu MEDIUS a MAJOR

Naše společnost získala Certifikáty shody pro řadu MEDIUS a MAJOR, u kterých bylo provedeno posouzení shody vzorků výrobků se základními požadavky na výrobek ve smyslu mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí pro dopravu železniční RID, silniční ADR. Tyto nádoby lze označovat mezinárodně platným UN kódem.