Výrobky - Zdravotnictví

kel.mast.modry.png
Kelímek s víčkem je určen na jedno použití a to především pro farmacii na přípravu mastí a emulzí konečnému spotřebiteli. Kelímky jsou vyráběny v objemech 50 ml, 80 ml, 100 ml, 120 ml a v bílém barevném provedení. Jsou vyrobeny z polypropylenu Mosten MA 745.

Splňuje požadavky Evropského lékopisu 6 ( Ph. Eur.6 ), čl. 3.1.3. Polyolefiny pro obaly a uzávěry z plastů pro farmaceutické použití.