OP PIK Technologie COVID-19 – Výzva XII

OP PIK Technologie COVID-19 – Výzva XII

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021682

Zvýšení kapacity výroby zdravotnického materiálu v boji proti COVID - 19 ve společnosti YANNICK - Plast s.r.o.

Hlavním cílem předloženého projektu je pak jak navýšení výrobní kapacity, zvýšení efektivity výroby a rozšíření portfolia výrobků v rámci výroby speciálního zdravotního prostředku pro likvidaci klinického a infekčního odpadu v boji proti novému typu koronaviru.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.