OP PIK Úspory energie IV. Výzva - technologické opatření

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015599

Realizace úsporného technologického opatření ve společnosti YANNICK - Plast s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu YANNICK - Plast s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě energeticky náročné technologie vstřikování plastů v rámci výroby plastových dílů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Projekt ke stažení v PDF