OP PIK Úspory energie V. Výzva - energetické opatření

OP PIK Úspory energie V. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021603

Realizace úsporných energetických opatření v areálu společnosti YANNICK a.s.

Hlavním cílem projektu je snížení celkové energetické náročnosti provozních objektů společnosti YANNICK a.s. v areálu Lomnice - Tylov, a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, díky opatření na modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů a díky opatření na instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

projekt-0015599.png