OP TAK Úspory energie I. Výzva

OP TAK Úspory energie I. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0001213

Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti YANNICK - Plast s.r.o.

 

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak výrobního procesu vstřikováním plastů v rámci výroby plastových dílů společnosti YANNICK - Plast s.r.o., a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení 3 ks stávajících energeticky náročných vstřikovacích lisů za 3 ks nových, moderních a energeticky úsporných zařízení.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.