Výpis OR

Pod jednotlivými odkazy je možno stáhnout kopie dokumentů společnosti pro potřeby obchodního styku.

Výpis z obchodního rejstříku Yannick-Plast s.r.o.