Výrobky - Zdravotnictví

minor.set.jpg
Řada MINOR je svou velikostí určena především pro ukládaní samostatných injekčních jehel, čepelek skalpelů, bodců, ampulí, skleněných střepů a jiný ostrý drobný odpad. Vhodné pro privátní praxi a menší pracoviště. Držák nádoby slouží k fixaci a zabezpečení stability nádoby o objemu 0,8 L tak, aby nedošlo k náhodnému převržení. Držák lze připevnit šroubkem nebo odstraněním ochranného proužku oboustranné lepící pásky.

Nádoby jsou určeny k jednorázovému použití pro sběr nebezpečného klinického odpadu v místě jeho vzniku, který náleží do třídy 6.2 (ADR) a jsou přiřazeny k UN 3291. Dle Katalogu odpadů lze nádoby plnit odpady ze skupiny 18 Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a nebo z výzkumu s nimi souvisejícího, včetně katalogového čísla druhu odpadu 180101 ostré předměty. Nádoby splňují podmínky vyhlášky 306/2012 Sb. ,kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče dle zákona 258/2000 Sb. v platném znění. Nádoby odpovídají požadavkům Metodického doporučení Státního zdravotnického ústavu a Metodického doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví vydaného Ministerstvem životního prostředí Praha.