Yannick boxy - Toxicus

toxicus.bilé.pozadí.png
Nová řada certifikovaných nádob na toxický odpad s názvem TOXICUS
YANNICK BOXy řady TOXICUS o objemu 2 + 2,5 l lze plnit odpady ze skupiny:

18 Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi souvisejícího
18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí
18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv
18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky
s ohledem na prevenci infekce
18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky
s ohledem na prevenci infekce
18 01 06* Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 
18 01 08  Nepoužitelná cytostatika
18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemoci zvířat
18 02 03 Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky
s ohledem na prevenci infekce
18 02 05* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
18 02 06 Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05
18 02 07 Nepoužitelná cytostatika
18 02 08* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07
Leták Video Katalog Certifikát kvality