Scroll to top
cs

VÝHODY

Dlouholeté zkušenosti

Vyrábímé pro vás plastové výrobky od roku 2006

Strojní vybavení

Lisovna se stávajícím strojním a přídavným zařízením je schopna zpracovávat všechny druhy termoplastů.

Skloubení výroby nástrojů s výrobou výlisků z plastických hmot, nám umožňuje pružně reagovat na potřeby zákazníků.

Spokojenost zákazníků

Plnění objednávek v požadované kvalitě a termínu.

A další...

Máte zájem o naše produkty?